Rastet e kthimit të përfitimeve

Neni: 
31

Në rast se një person, të cilit i është pranuar kërkesa për ndihmë juridike dytësore dhe/ose përjashtimin nga tarifat gjyqësore dhe shpenzimet gjyqësore, i kanë ndryshuar rrethanat në një mënyrë të tillë që nuk plotëson kriteret ligjore për të qenë subjekt përfitues i ndihmës juridike dytësore, Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas i njofton përfituesit të ndihmës juridike detyrimin për kthimin vullnetar të shpenzimeve të kryera, shumën konkrete dhe afatin për përmbushjen e këtij detyrimi. Procedura, periodiciteti dhe rregullat e verifikimit të ndryshimit të rrethanave përcaktohen me udhëzim të Ministrit të Drejtësisë.  

2. Në rast të mosekzekutimit vullnetar të detyrimit për kthimin e shpenzimeve brenda afatit të caktuar, Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas paraqet kërkesëpadi në gjykatë, duke kërkuar kthimin e shumës në përputhje me legjislacionin në fuqi.  

3. Parashikimet e pikave 1 dhe 2, të këtij neni, do të zbatohen dhe në rastin kur personi, të cilit i është pranuar kërkesa për ndihmë juridike dytësore dhe/ose përjashtimi nga tarifat gjyqësore dhe shpenzimet gjyqësore ose avokati i caktuar:

nuk e ka paraqitur kërkesëpadinë në gjykatë, pas kalimit të një afati tremujor nga data kur vendimi i gjykatës për pranimin e kërkesës për ndihmë juridike dytësore ka marrë formë të prerë;
ka hequr dorë nga gjykimi i padisë, nga e drejta e padisë, nga ankimi dhe rekursi apo nga ekzekutimi  i urdhrit të ekzekutimit.

Neni 31 i ligjit parashikon kthimin e përfitimeve të personit të cilit i është pranuar kërkesa për ndihmë juridike dytësore dhe/ose përjashtimin nga tarifat gjyqësore dhe shpenzimet gjyqësore, në dy raste:

                a) perfituesit i kanë ndryshuar rrethanat ekonomike dhe për pasojë nuk plotëson më kërkesat për të qënë përfitues i ndihmës juridike dytësore;

                b) pavarësisht se ka bërë kërkesën dhe ka përfituar ndihmën juridike dytësore, para paraqitjes së kërkesëpadisë, nuk e ka bërë një gjë të tillë brenda 3 muajve kur vendimi përkatës i gjykatës ka marrë formë të prerë, ose në fazën e gjykimit ka hequr dorë nga gjykimi i padisë, ankimi, rekursi ose ekzekutimi i vendimit të gjykatës.

Pavarësisht se ky nen paraqet vetëm përfituesin e ndihmës juridike në rolin e tij si paditës, të njëjtat rrethana dhe kushte janë të zbatueshme edhe në rastin kur përfituesi i ndihmës juridike është i paditur në një proces gjyqësor.

Ky nen parashikon nxjerrjen e një akti nënligjor të rëndësishëm dhe më konkretisht aktin që do të përcaktojë procedurat, periodicitetin dhe rregullat e verifikimit të ndryshimit të rrethanave. Akti nënligjor i sipërcituar miratohet nga Ministri i Drejtësisë dhe i jep “jetë” zbatimit në praktikë të këtij neni.

Zbatimi përcaktimeve të bëra në këtë nen përbëjnë një sfidë të vërtetë për Drejtorinë e Ndihmës Juridike Falas. Për të zbatuar drejt dhe në mënyrë të shpejtë kërkesat e përcaktuara në këtë nen, kjo Drejtori e ka të domosdoshme pasjen në kohë të informacionit real për çdo përfitues të ndihmës juridike dytësore. Suksesi i zbatimit të kësaj dispozite do të varet plotësisht nga marrja e këtij informacioni dhe për pasojë edhe vendimarrja përkatëse në bazë të tij. Një rol të rëndësishëm në këtë aspekt të paktën për veprimtarinë gjyqësore vlerësojmë se duhet të luajnë kancelarët e gjykatave të rretheve gjyqësore dhe të apelit,  të cilët, sipas hierarkisë juridike dhe marrdhënieve me Ministrinë e Drejtësisë duhet të informojnë këtë Drejtori me Informacionin e poseduar nga gjykatat. Nga ana tjetër, Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas është e nevojshme të ketë edhe akses në një sërë regjistrash publikë (psh kadastër, mjetet e transportit, etj.) në mënyrë që të ketë mundësi të verifikojë gjendjen financiare dhe ekonomike të përfituesve të ndihmës juridike dhe mosndryshimit të saj gjatë shqyrtimit të çështjes së tyre në gjykatë.

Komentet

Thanks a lot. Ample content.
best executive resume writing service <a href=https://essayservicehelp.com/>paper writing service college</a> writing an opinion essay

alternative to antihistamine for allergy <a href="https://allergtrtx.com/">best allergy over the counter</a> allergy pills non drowsy

Nicely put. Cheers.
glassdoor resume writing service <a href="https://essayservicehelp.com/">are essay writing services any good</a> best us essay writing service

best allergy over the counter <a href="https://allergtrtx.com/">strongest over the counter allergy</a> how long do antihistamines take to work

Superb facts. Thank you.
r&d writing service <a href="https://essayservicehelp.com/">criminology essay writing service</a> cv writing service cork

claritin allergy sinus 12hr costco <a href="https://allergtrtx.com/">strongest otc allergy med</a> different types of allergy medicine

Thanks! Helpful information.
best mba essay writing service <a href="https://essayservicehelp.com/">cv writing service for it professionals</a> top 10 custom essay writing services

allergy medication primary name <a href="https://allergtrtx.com/">most recommended allergy medication</a> walgreen generic allergy pills

Awesome info, With thanks!
music essay writing service <a href="https://essayservicehelp.com/">resume linkedin writing service</a> free essay writing service uk

behind the counter allergy medicine <a href="https://allergtrtx.com/">alternatives to allergy medication</a> best generic allegra

You made the point!
is using an essay writing service cheating <a href="https://essayservicehelp.com/">textbroker content and article writing service</a> physician resume writing service

antihistamine generic names <a href="https://allergtrtx.com/">best allergy medication for itching</a> piriton allergy tablets canada

Wow plenty of amazing knowledge.
new zealand essay writing service <a href="https://essayservicehelp.com/">essay writing in english</a> work for essay writing service

alternatives to allergy pills <a href="https://allergtrtx.com/">3rd generation antihistamines list</a> most recommended allergy medication

Excellent forum posts. Thanks a lot.
military com resume writing service <a href="https://essayservicehelp.com/">essay writing skills</a> best college essay writing service

best cold medicine without antihistamine <a href="https://allergtrtx.com/">best allergy medicine for itching</a> tablet for allergy on skin

Thank you! I appreciate this!
essay writing service bbb <a href="https://essayservicehelp.com/">writing letters to service members</a> the ladders resume writing service cost

best allergy medicine for rash <a href="https://allergtrtx.com/">behind the counter allergy medicine</a> claritin allergy sinus 12hr costco

Truly loads of fantastic knowledge!
mba essay writing service uk <a href="https://essayservicehelp.com/">essay writing service essay</a> personal statement writing service

generic allergy pills <a href="https://allergtrtx.com/">does benadryl make you sweat</a> costco canada cold and sinus

Thank you, A lot of info!
writing an essay in apa format <a href="https://essayservicehelp.com/">writing essay service</a> xactimate writing service

prescription allergy medication without antihistamines <a href="https://allergtrtx.com/">best allergy pill</a> different types of allergy medicine

Valuable information. With thanks!
ielts writing task correction service <a href="https://essayservicehelp.com/">the ladders resume writing service review</a> essay writing service reddit

allergy medication better than allegra <a href="https://allergtrtx.com/">allergy medication without side effects</a> alternatives to allergy pills

Thanks a lot. I like it.
ucas personal statement writing service uk <a href="https://essayservicehelp.com/">service essay</a> writing an argumentative essay about fire prevention

prescription vs over the counter <a href="https://allergtrtx.com/">allergy medications prescription list</a> antihistamine nasal spray canada

Effectively voiced certainly! !
essay writing jobs <a href="https://essayservicehelp.com/">cheapest essay writing service review</a> chinese essay writing service

skin allergy tablets list <a href="https://allergtrtx.com/">prescription strength allergy meds</a> antihistamine generic names

Seriously quite a lot of superb information.
best custom essay writing service <a href="https://essayservicehelp.com/">mba application essay writing service</a> research proposal writing service uk

allergy med comparison chart <a href="https://allergtrtx.com/">strongest otc allergy med</a> alternative allergy treatment options

You explained this superbly.
graduate essay writing services <a href=https://phdthesisdissertation.com/>dissertation plan</a> phd.research <a href=https://writeadissertation.com/>dissertation schreiben</a> statistics dissertation help anyone used essay writing service <a href=https://argumentativethesis.com/>community service thesis</a> thesis setup <a href=https://bestmasterthesiswritingservice.com/>thesis statement examples for customer service</a> thesis statement steps

major brand allergy pills <a href="https://allergtrtx.com/">best generic allegra</a> most recommended allergy medication

Nicely put. Thanks a lot.
essay writing service forum <a href=https://essaywritingservicelinked.com/>essay writing service usa</a> are essay writing services legal <a href=https://essaywritingservicetop.com/>admission essay service</a> essay writing jobs letter writing service <a href=https://dissertationwritingtops.com/>dissertation help service general</a> doctoral dissertation help usa <a href=https://helpwritingdissertation.com/>dissertation abstracts search</a> custom dissertation writing help

best generic allergy pills <a href="https://allergtrtx.com/">is claritin stronger than benadryl</a> best nighttime medicine for allergies

Cheers! Ample posts.
xactimate writing service <a href=https://domyhomeworkformecheap.com/>do my finance homework</a> i do my math homework in pen <a href=https://domycollegehomeworkforme.com/>do my acees homework</a> can you help me do my homework essay writing help <a href=https://hireawriterforanessay.com/>essay writer</a> do my english essay <a href=https://theessayswriters.com/>how to write about me for website</a> what legacy do i want to leave my school essay

prescription vs over the counter <a href="https://allergtrtx.com/">prescription allergy medicine list</a> top rated pill for itching

Info very well taken!!
writing to customer service <a href=https://domyhomeworkformecheap.com/>coursework website</a> didn t do my homework <a href=https://domycollegehomeworkforme.com/>do my writing homework</a> can't do my homework anymore chords nursing essay writing <a href=https://argumentativethesis.com/>research thesis</a> phd thesis proofreading service australia <a href=https://bestmasterthesiswritingservice.com/>research and thesis writing service online</a> online thesis writer

exact allergy pills <a href="https://allergtrtx.com/">allergy med comparison chart</a> best allergy over the counter

Nicely put. Thanks a lot.
professional cv writing service near me <a href=https://dissertationwritingtops.com/>phd proposal</a> dissertation proofreading service uk <a href=https://helpwritingdissertation.com/>my dissertation is bad</a> dissertationwriting college papers writing service <a href=https://service-essay.com/>buy papers online cheap</a> the best college paper writing service <a href=https://custompaperwritingservices.com/>custom paper</a> buy a college paper online

best non prescription allergy medication <a href="https://allergtrtx.com/">best off counter seasonal allergy</a> allergy medication without side effects

Many thanks. Plenty of information.
essay review service <a href="https://bestpaperwritingservice.com/">best college paper writing service</a> order custom papers <a href="https://bestonlinepaperwritingservices.com/">writing papers services</a> paper writing service 2 days customer service email writing <a href="https://payforanessaysonline.com/">custom essay for sale</a> essays to buy <a href="https://buycheapessaysonline.com/">buy custom essay</a> custom essay for sale

prescription allergy medication without antihistamines <a href="https://allergtrtx.com/">prescription only allergy medication</a> otc allergy medication comparison chart

Wow plenty of helpful advice.
fiverr essay writing <a href=https://ouressays.com/>cheap term paper writing service</a> survey proposal <a href=https://researchpaperwriterservices.com/>write my term paper</a> i need help writing my research paper how to advertise resume writing service <a href=https://essaywritingservicehelp.com/>will writing service</a> american essay writing service <a href=https://essaywritingservicebbc.com/>best resume writing service</a> online dating profile writing service uk

non drowsy allergy medication canada <a href="https://allergtrtx.com/">best nighttime medicine for allergies</a> non drowsy allergy medication canada

Thanks, Loads of facts.
cv writing service cardiff <a href="https://helpwithdissertationwriting.com/">dissertation definition</a> phd research statement <a href="https://dissertationwritingtops.com/">dissertation abstracts international online</a> dissertation plan writing essays service <a href="https://writingpaperforme.com/">pay for paper</a> help me write my research paper <a href="https://custompaperwritersservices.com/">how to write a paper</a> paper writing services

otc allergy medication comparison chart <a href="https://allergtrtx.com/">best allergy medicine for rash</a> how long do antihistamines take to work

Appreciate it. Lots of posts!
best cheap essay writing service <a href=https://researchproposalforphd.com/>help with research paper</a> term paper <a href=https://writingresearchtermpaperservice.com/>online proposal</a> custom term papers writing service writing a customer service resume <a href=https://quality-essays.com/>pay to get an essay written</a> order an essay cheap <a href=https://buyanessayscheaponline.com/>paper pay</a> pay someone to do my essay

piriton allergy tablets canada <a href="https://allergtrtx.com/">skin allergy tablets list</a> what is allergy medicine called

Reliable advice. Thanks a lot!
letter writing service company <a href="https://hireawriterforanessay.com/">make an essay</a> hire an essay writer <a href="https://theessayswriters.com/">cheap essay writer</a> essay writer websites ebook writing service <a href="https://topswritingservices.com/">will writing service essex</a> best college application essay writing service <a href="https://essaywriting4you.com/">last minute essay writing service</a> essay writing editing service

best allergy medication for itching <a href="https://allergtrtx.com/">best off counter seasonal allergy</a> prescription allergy medication without antihistamines

Pages